Jau galite užsisakyti Išradėjo užrašus II ciklui

Kas laukia II ciklo Išradėjo užrašuose?

Visus pratybų standartus laužančios užduotys: karpysime, plėšysime, tepsime ir badysime.
Dar daugiau algoritminio ir loginio mąstymo užduočių. Galėsite pamatyti konstruktų tobulėjimo kelią bei pilnas programas!

Ką tėveliai mano apie pirmo ciklo užduotis?

Pratybos
2 ciklas

Kodėl verta įsigyti pratybas?

2 ciklo spausdinta versija!

Visos pamokos vienoje vietoje
Pagrindinių detalių atmintinė
Pasirūpina mokytojas
Vieta lipdukui
Išradėjo kortelė
Spaustuvėje atspausdintas pratybas mokytojas atneš tiesiai į būrelį visiems jas užsisakiusiems!
4.00 €
Užsakyti

2 ciklo skaitmeninė versija

Pratybų atspausdinimu prieš kiekvieną būrelį teks pasirūpinti patiems.
Po vieną pamoką per savaitę
Nėra detalių atmintinės
Spausdinimas namuose
Nėra vietos lipdukui
Reklama
Nemokamai
Paskyra

Kas išskirtinio laukia antrame cikle pagal amžiaus grupę?

Darželinukai

Ima labiau gilintis į pamokos istoriją, situaciją. Mokosi priimti sprendimą tarp teisingo ir neteisingo, ugdo logiką ir tikrina savo žinias. Kai kuriose pamokose pratybos tampa žaidimų lauku, kaip: važiuojamoji trasa, javų laukas ar Lietuvos žemėlapis.

Nulinukai

Naudojame papildomas įdomias priemones užduočių atlikimui (pvz. namų darbas nupiešk šokoladu ant blynų). Lavinamas vaiko loginis mąstymas, užduotyse kuriose reikia karpyti ir atrasti loginę seką.

Pirmokai

Logikos ir algoritminio mąstymo ugdymas, sustiprinti programavimo pagrindai. Dar daugiau LEGO herojų ir konstruktų pratybose. Pilnos programos.

Antrokai

Dar sudėtingesnis, daugiapakopis programavimas ir pasižymėjimas apie tai pratybose. Pamokose toliau giliname algoritminį mąstymą.

Trečiokai

Atsiranda nauji herojai ir jų nuosava visata (Redis ir Mėlis) su dar įdomesnėmis užduotimis. Pratybų karpymas, kita kryptimi pasuktos užduotys, kad pažvelgtume į situaciją kitu kampu.

Ketvirtokai

Išmaniųjų technologijų naudojimas kartu su pratybomis. Be pratybų ar užrašų bus sunku atsiminti išmoktas programas, nes tai tampa tikrais inžineriniais užrašais.

Išradėjo užrašai

Kas yra išradėjo užrašai?

Pristatome Jums vieną didžiausių Robotikos Akademijos naujienų: draugiškiesiems išradėjams sukurtas unikalus pratybų sąsiuvinis. Jis skirtas užfiksuoti tam, ko išmokstama robotikos akademijos būreliuose. Nuo sugalvotų konstrukcijų idėjų iki loginių užduočių sprendimo. Nuo spalvinimo iki programavimo blokelių sekos. Nuo mechaninių konstrukcijų eskizų iki smagių faktų apie pamoką pasižymėjimo. Išradėjų užrašuose vaikai, remdamiesi integruotu ugdymu, visapusiškai lavins mokykloje įgytas teorines žinias bei užtvirtins jas praktikoje, kurdami realius LEGO sprendimus, būrelių metu pateiktoms problemoms. Tai didelis žingsnis link 10 metų akademijos bei tapimo patraukliausiu švietimo partneriu Lietuvoje. 

Išradėjo užrašuose rasite įvairiausias užduotis, skirtas lavinti logikai, smulkiajai motorikai, pastabumui, užfiksavimui to, ką pavyko sukonstruoti bei kūrybiškumo protrūkių pažymėjimui.. Išradėjų užrašai fiksuos draugiškojo išradėjo progresą ir padės sekti tiek pergales, tiek nepavykusius eksperimentus. Nes tik užtvirtindamas savo padarytus darbus ir išspręstas problemas, pajusi kaip nesustabdomai judi į priekį ir kiekvieną pamoką esi vis geresnis, tame, ką darai. Tam būtinai reikės bet kokio rašiklio/tušinuko/spalvinimo priemonių.

Gera žinia ta, kad Išradėjo užrašai bus tarpininkas tarp draugiškųjų išradėjų ir jų tėvelių. Vaikai po kiekvienos pamokos, tėveliams parodys, kaip jiems sekėsi, ką pavyko sukonstruoti, ką pavyko užprogramuoti, kokią problemą išsprendė, kaip atrado problemos sprendimo būdą bei ką galėtų padaryti geriau. Taip pat kiekvienais metais išradėjų užrašai bus įrodymas akademiniam pasauliui, tėveliams ir savo draugams, kiek daug išmokai, lankydamas robotikos akademijos būrelius.

Kodėl jie reikalingi?

Vienas didžiausių šių laikų uždavinių dirbant su naujosios kartos vaikais yra gebėjimas išlaikyti jų motyvaciją ir susidomėjimą nuolatiniu, niekad nesibaigiančiu mokymusi. Tam, kad vaikai nepamestų susidomėjimo, jiems reikalinga įtraukianti istorija, progreso jutimas ir užfiksavimas, kaip toli jau nuėjai ir kiek daug išmokai. Tai, žinoma, turi būti pateikta vaikams suprantama ir žaisimingumą žadinančia informacija.

Draugiškųjų išradėjų užrašai taip ir sukurti. Kiekvienoje pamokoje vaikai vystys savo gebėjimą mąstyti kaip inžinieriai. Vystys ir lavins inžinerinio mąstymo metodą. Tam, kad tai padarytų, vaikai kiekvienoje pamokoje mokysis atpažinti ir užfiksuoti situacijos problemą, patikrinti ar yra tai problemai jau sukurtų sprendimo būdų bei drąsiai kurti sprendimų idėjas. Tas idėjas realizuoti naudojantis LEGO, dokumentuoti savo idėjas, o kai kurioms nepasiteisinus - nebijos pradėti iš naujo. 

Išradėjo užrašai padeda vaikui tiek pamokos metu, tiek po būrelio. Savo idėjų ir rezultatų sekimas yra svarbus procesas, ateityje leidžiantis prisiminti išgyventas situacijas bei leidžia išvengti klaidų. Tai padeda sistemingai kaupti žinias tam, kad ateityje būtų rasti dar efektyvesni sprendimai. Taip pat, naudojantis pratybomis, draugiškiesiems išradėjams bus lengviau parodyti savo tėvams, seneliams, mokytojams bei draugams, ką jie nuveikė būrelių metu ir kaip jiems sekėsi tai daryti. Svarbiausias ir įdomiausias dalykas iš Išradejo užrašų tai, kad jis skatina savęs vertinimą. Kiekvienos pamokos gale, draugiškasis išradėjas įsivertina save, skalėje nuo 1-4 kaip jam sekėsi. Taip skatiname savarankišką savo gebėjimų vertinimą, kuris bus viena svarbiausių 21-ojo amžiaus kompetencijų. Taip pat ateityje fizinėse pratybų versijose draugiškųjų išradėjų laukia įvairiausios modernios staigmenos. Kaip ir menininkai turi savo eskizų knygas, muzikantai - muzikos natų sąsiuvinius, architektai - idėjų pastatams knygas, rašytojai - minčių užrašus, taip ir draugiškieji Robotikos Akademijos išradėjai, turi savo išradėjų užrašus. Juose nuo metų pradžios iki metų pabaigos yra kaupiamos jų būrelių metu igytos žinios, atlikti eksperimentai, sukurti robotai, išmoktos pamokos, savęs vertinimai ir sekamas nesibaigiantis progresas.

Kaip dažnai atsiras nauji Išradėjų užrašai?

Šie Išradėjų užrašai bus išleidžiami kas 3 mėnesius, t.y. vieną kartą per 1 ciklą. Kiekviena naujų pratybų versija suderinta su formaliojo ugdymo programa ir Robotikos Akademijos būreliais. Be to nuo įprastų pratybų jos skiriasi tuo, kad turi visada įdomią bei motyvuojančią mokytis istoriją., Kiekvienas draugiškasis išradėjas naudosis savo asmenine išradėjų užrašų versija, kurioje kaups savo žinias, patirtį, kūrybiškumą bei unikalumą

Fizinė Išradėjų užrašų versija VS Skaitmeninė

Kiekvienas užsirašęs tapti draugiškuoju Robotikos Akademijos išradėju, pradeda savo, kaip išradėjo ir kūrėjo kelią. Mes visi Robotikos Akademijoje tikime, kad labai svarbu užtvirtinti, ką išmokai, kad matytum nesibaigiantį progresą. Todėl sukūrėme dvi pratybų versijas apie kurias dabar papasakosime. Šioje lentelėje pamatysite pagrindines vertes ir skirtumus tarp Skaitmeninės versijos ir Fizinės Išradėjų užrašų versijos (atspausdintos spaustuvėse).

Kur gauti Fizinę išradėjo užrašų versiją

Fizinę išradėjo versiją, galite užsisakyti registruojantis į būrelį. Kaina 4 EUR už 3 mėnesių išradėjų užrašus. Pratybas pristatys į užsiėmimus mokytojai pirmų dviejų savaičių bėgyje. Fizinėse versijose jūsų laukia visi gražiausi vizualiniai komponentai, 3 mėnesių 13 pamokų, dosjė, turinys, svarbiausių mechaninių detalių ir komponentų atmintinė su pavadinimais bei programavimo blokelių funkcijų atmintinės ir specialios staigmenos: autoriaus palinkėjimas, bei vieta apdovanojimams.

Kur gauti Skaitmeninę išradėjo užrašų versiją

Skaitmeninę nemokamą versiją galėsite rasti prisijungę prie Robotikos Akademijos draugiškojo išradėjo tėvelių paskyros. Kiekvienos savaitės pradžioje galėsite rasti tik tai savaitei skirtą nemokamą, specialiai pagal jūsų lankoma amžiaus grupę pratybų lapo versiją. Jums pilnai užteks šios nemokamos versijos tam, kad vaikas einamąją savaitę galėtų užtvirtinti tai, ką išmoko. Tai minimali versija, reikalinga įsisavinti akademiniam turiniui, pateikiamam Robotikos Akademijos būreliuose. Nemokamoje versijoje galėsite rasti ir mūsų produktų pristatymus bei partnerių rinkodarinius pasiūlymus. Rekomenduojame kas savaitę atspausdinti vaikui reikiamus puslapius ir įduoti neštis į būrelį. Po pamokos sekite šiuos lapus į segtuvą.
Įsigyti dabar

Vilnius

Centrinis biuras
Jasinskio g. 16F, LT-01112 Vilnius
vilnius@robotikosakademija.lt
+370 5 25 25 713
I - V 9:00 - 18:00
VšĮ Robotikos akademija | Įmonės kodas 303015010 | Registracijos adresas Salotės g. 69, Salotė, LT-14169 Vilniaus r. |
Adresas korespondencijai Jasinskio g. 16F, LT-01112 Vilnius |
© 2018 VISOS TEISĖS SAUGOMOS ĮSTATYMŲ.
Top checkcloselaptop-phone