ROBOTIKOS AKADEMIJA

Projektai

KVIETIMAS Į RENGINĮ „STEM vaidmuo ugdant ateities specialistus, remiantis „Newton“ koncepcija“

Laikas: lapkričio 26 d. nuo 13 val. iki 13.45 val.

Vieta: Idėjų klasė (4 salė), Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, Laisvės pr. 5, Vilnius (parodos MOKYKLA 2016 metu)

Pagrindinė pranešėja – švietimo specialistė Ingvill Berg ( FIRST Scandinavia, Norvegija)
Asistentas – Artūras Gaulia (UAB „Baltic Orbis“)
Pranešimas skaitomas anglų kalba, tačiau bus pažodinis vertimas į lietuvių kalba.

Renginio anotacija

Kaip mes rengiame jaunąją kartą ateities specialybėms, kurių net neįsivaizduojame? Šiuo metu daugelyje Europos šalių STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos) dalykų ugdymas remiasi tik teoriniu požiūriu. Ateityje reikės tokių specialistų, kurie turės ir didelę kompetenciją STEM dalykų srityje, ir tokių svarbių dvidešimt pirmojo amžiaus įgūdžių kaip kūrybiškumas, gebėjimas spręsti problemas ir bendradarbiauti. Dedamos visos pastangos, kad švietimo sektoriaus plėtra neatsiliktų nuo sparčių visuomenės pokyčių. Kiekviena šalis turi skirtingą požiūrį, kaip pagerinti ugdymą STEM dalykų srityje per formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas. STEM ugdymas turi įkvėpti ir motyvuoti jaunąją kartą siekti kito lygio, kuriame jie susiduria su praktiniais iššūkiais ir yra įtraukiami į realaus pasaulio problemų sprendimą. Renginyje pristatysime „Newton“ koncepciją STEM ugdymo srityje. „Newton“ koncepcija buvo sukurta 2003 metais Norvegijoje. Iki šios dienos jau yra įsteigta daugiau nei 30 „Newton“ centrų ir sukurta virš 50 „Newton“ mokymo modulių (mokymo programų), kurios sėkmingai įgyvendintos Norvegijoje. Mes siekiame, kad „Newton“ koncepcija būtų pritaikoma bet kurioje Europos valstybėje, todėl nuolat bandome ir tobuliname mūsų sukurtas programas. „Newton“ centras tai šiuolaikinių technologijų, turinio ir dizaino kūrinys skirtas mokytis STEM dalykų, pasitelkiant praktinę veiklą ir eksperimentus. Mokymas turi būti motyvuojantis, žinios konstruojamos, tada pagrindinis įvertinimas bus gebėjimas taikyti žinias realiose gyvenimo situacijose.

Vietų skaičius ribotas, reikia atlikti išankstinę registraciją.

Pasiteiravimui:

Rimantas Burnickis
Mob. + 370 698 36895
El. paštas: [email protected]

KVIETIMAS Į RENGINĮ „STEM mokymas su NASA (Nacionalinė aeronautikos ir kosminės erdvės tyrimo valdyba, JAV) ir LEGO Education Kosmoso projektų rinkiniu“

Laikas: 2016 m. lapkričio 26 d. nuo 16 val. iki 16.45 val.

Vieta: konferencijų salė 3.2 (50 vietų), Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, Laisvės pr. 5, Vilnius (parodos „MOKYKLA 2016“ metu)

Pranešėjai: sertifikuotas LEGO Education Academy mokytojų treneris Artūras Gaulia (UAB „Baltic Orbis“) ir Rimantas Burnickis (UAB „Baltic Orbis“)

Renginio anotacija

Mielas Mokytojau, Kviečiame tyrinėti ir pažinti kosmosą kartu su NASA. Mokyk moksleivius STEM su LEGO MINDSTORMS Education EV3 robotais ir NASA kosmoso projektų rinkiniu!
Inovatyvus ir smagus, praktine patirtimi paremtas mokymas. Dirbdami komandoje pagal LEGO Education metodiką moksleiviai mokysis ne tik Robotikos ir STEM, bet ir susipažins su naujausiais NASA kosmoso tyrimais, kurs robotus ir spręs kosmoso projektus.
Renginyje mes pristatysime „Kosmoso projektų rinkinį“ ir pademonstruosime, kaip jį praktiškai galima taikyti STEM ugdymo srityje. „Kosmoso projektų rinkinys“ – skirtas tiems, kurie nori mokyti ir mokytis gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) per praktinius problemų sprendimus Jūsų sukurtoje Marso aplinkoje. Mokiniai galės tyrinėti ir kurti inovatyvius sprendimus dabartinių kosminių eksperimentų temomis. Atlikdami užduotis mokiniai turės įgyvendinti tokius uždavinius, kaip išgyvenimas kosmose, išgauti energiją, tirti komoso aplinką. Kosmoso tematikos medžiaga susideda iš daugiau nei 30 valandų veiklos, kurią sudaro: septynios projektinės misijos, devynios mokymosi misijos ir vienas krumplinės pavaros uždavinys. Dar trys mokslinių tyrimų projektai sukurti kartu su ekspertais iš „NASA“, suteiks galimybes moksleiviams tyrinėti ir kurti inovatyvius sprendimus dabartinių kosminių eksperimentų temomis.
Mokymo medžiaga yra su detaliomis mokytojo instrukcijomis, kurios palengvins mokymo procesą. Medžiagoje taip pat rasite paaiškinimus, programavimo pavyzdžius, idėjas skirtingiems sprendimams. Turinio keitimo įrankis leis mokiniams dokumentuoti savo pasiekimus bei pristatyti savo padarytus atradimus dirbant prie projektų.

Vietų skaičius ribotas, reikia atlikti išankstinę registraciją.

Pasiteiravimui:

Rimantas Burnickis
Mob. + 370 698 36895
El. paštas: [email protected]

Sukurta „Robotikos technologijomis grįsta mokymosi metodika“

Viešoji įstaiga „Robotikos akademija“ kartu su partneriais iš Lietuvos ir Norvegijos sukūrė ir praktiškai išbandė „Robotikos technologijomis grįstą mokymosi metodiką“, parengė rekomendacijos metodikai bei „Robotikos technologijomis grįstą STEM mokslų mokymosi gerosios praktikos vadovą“. „Prie metodikos parengimo ir išbandymo dirbo daug ilgametę patirtį mokymo srityje turinčių žmonių, tad jų įžvalgos padės siekiantiems realių pokyčių mokymo metoduose, vaikų įtraukime ir įdomesniame pamokų pateikimui. Dirbdamas „Robotikos akademijoje“ matau kiek daug reiškia gerai parinkti mokymo būdai. Mamos džiaugiasi, kai vaikas išmoko skaičiuoti, nes to reikėjo norint teisingai užprogramuoti robotą, tėčiai tyliai pasidžiaugia, kad sūnus po taikomosios robotikos būrelio noriau prisideda prie smulkių elektronikos remonto darbų namuose. Tokios mažos žinutės, spindinčios vaikų akys po pamokos ir dėkingi tėvų žvilgsniai skatina dalintis sukauptomis žiniomis. Tikime, kad yra daugiau mokytojų, kuriems svarbu, kad jų sukauptos žinios ir patirtis pasiektų vaikus, tad kartais reikia tiek nedaug – tik kitokio pateikimo būdo.“ – pasakojo Artūras Gaulia, „Robotikos akademijos“ ekspertas.

Metodika, rekomendacijos ir gerosios praktikos vadovas buvo parengti, įgyvendinant projektą „Ugdymo metodų atitiktis STEM gebėjimų plėtotei“ (projekto kodas NR. EEE-LT08-ŠM-01-K-02-026). Šio projekto tikslas – supažindinti visus smalsuolius su robotikos technologijomis kaip mokymo(si) priemone, siekiant įtraukti mokinius į mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos sritis (STEM), naudojant inžinierinio darbo principus ir praktiškai išbandant sukurtą mokymosi metodiką. Toks mokymosi būdas labai patinka vaikams, nes jie gali praktikoje patikrinti hipotezes, teorines žinias ir toks prisilietimas prie mokslo paskatina ieškoti dar daugiau įdomių problemų ir jų sprendimo būdų.

2016 metais VšĮ. „Robotikos akademija“ paskelbė manifestą, kuris skatina vaikų kūrybiškumą:

„Jei jūsų galvoje – tikras minčių ir idėjų knibždėlynas, jei nepaliaujate klausinėti „kas čia? o kodėl?“, vadinasi, jūs atviras naujiems iššūkiams. Sudrumskime, sujaukime viską, kas nuobodu, nebeįdomu, atsibodę. Juk pasaulį galima regėti visai kitaip! Išraskime naujus dalykus, svajokime, įsivaizduokime, kurkime ir stebinkime. Ten, kur kiti mato nepataisomą svajotoją, mes visi kartu atpažįstame genijų. Šiandien tai – mažas kodėlčiukas, rytoj – žmogus, kuris ves Lietuvą pirmyn. Šiandien jis, spoksodamas į krūvą detalių, mato robotą. Rytoj, matydamas atskirus žmones, suburs iš jų darnią komandą. Mokykime tokius vaikus ir ruoškime dirvą jų ateities darbams, siekime, kad smalsus nenuorama ne užgniaužtų savyje žinių alkį, o puoselėtų ir augintų jį. Todėl svajokime ir keiskime pasaulį kartu!“

„Robotikos akademija“ partneris Kristijonas Vasiliauskas sako: „Padėkime ateities išradėjams jau šiandien. Juk tie maži vaikai, kurie šiandien krykštauja, sprendžia matematikos uždavinius ar daro klaidas sąsiuviniuose, yra rytdienos kūrėjai. Nuo jų priklausys, kaip mes visi gyvensime, kokia aplinka mus sups. O norėdami tik geriausio, patys turėtume būti tokiais mokytojais, kokius svajojome turėti būdami vaikais. Tik tokie mokytojai įkvepia norą kurti, padėti ir būti geresniais. Todėl labai džiugu būti tokios komandos dalimi, kuri padeda šiandienos mokytojams ruošti ateities kūrėjus, įkvepia svajoti ir atrasti naujus dalykus. Juk ne kartą skaitėme istorijas, kai išsiblaškęs studentas išsprendė neišsprendžiamą uždavinį, nes manė, kad tai namų darbas ir nežinojo apie jo neišsprendžiamumą. Tad ir mes nekurkime ribų – kurkime atvirą visuomenę, kurioje žinios būtų prieinamos visiems“.

„Robotikos akademijos“ interneto svetainėje jau netrukus galėsite rasti ir mokymo medžiagą, kaip paruošti STEM pamokas įdomiau. Paruoštoje mokymų medžiagoje bus galima susipažinti plačiau su mokymo metodikomis, kaip jas pritaikyti praktikoje bei praktinę informaciją, kaip pasiruošti pamokoms, kad jos būtų įdomios, įtraukiančios bei naudingos. Tai bus puiki pagalbinė priemonė kūrybingiems mokytojams ir kurią jau išbandė daugiau kaip 60 mokytojų iš visos Lietuvos projekto metu vykusiuose mokymuose.

Projekto organizatoriai – VšĮ „Robotikos Akademija”, First Scandinavia Partner AS (Norvegija), Vilniaus Baltupių progimnazija, Vilniaus pramonės ir verslo asociacija.

Kontaktinė informacija:
Edmundas Žvirblis
[email protected]

Kviečiame į projekto

„UGDYMO METODŲ ATITIKTIS STEM GEBĖJIMŲ PLĖTOTEI“

baigiamąją konferenciją

Konferencijos laikas: 2016.09.28
Konferencijos vieta: Visorių informacinių technologijų parkas, Mokslininkų g. 2A, Vilnius (http://www.vitp.lt/lt/kontaktai

Registracija vyksta iki rugsėjo 26 dienos:    Registracija 

Planuojamas dalyvių skaičius yra 50, po to registracija bus sustabdyta.

VšĮ „Robotikos akademija“ kartu su partneriais baigia įgyvendinti projektą „UGDYMO METODŲ ATITIKTIS STEM GEBĖJIMŲ PLĖTOTEI“, projekto kodas NR. EEE-LT08-ŠM-01-K-02-026. Konferencijos metu planuojama pristatyti projekto metu sukurti ir išbandyti ROBOTIKOS TECHNOLOGIJOMIS GRĮSTAS STEM MOKSLŲ MOKYMOSI GEROSIOS PRAKTIKOS VADOVAS ir ROBOTIKOS TECHNOLOGIJOMIS GRĮSTA MOKYMOSI METODIKA, bei rekomendacijos metodikai.

Konferencijos tikslas – supažindinti švietimo ir savivaldybių įstaigų atstovus su robotikos technologijomis kaip mokymo(si) priemone, siekiant įtraukti mokinius į mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos sritis (STEM), naudojant inžinierinio darbo principus ir praktiškai išbandant sukurtą mokymosi metodiką.

Konferencijos dalyviai renginio metu gaus leidinius „ROBOTIKOS TECHNOLOGIJOMIS GRĮSTAS STEM MOKSLŲ MOKYMOSI GEROSIOS PRAKTIKOS VADOVAS“ ir „ROBOTIKOS TECHNOLOGIJOMIS GRĮSTA MOKYMOSI METODIKA bei rekomendacijos metodikai“.

Programa

9.00 val. Dalyvių registracija.

9.30 val. – 10.00 val. Sveikinimo žodis „Šiuolaikinio švietimo iššūkiai ir aktualijos“, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas.

10.00 val. – 11.00 val. Projekto pristatymas „Robotika kaip techninės kūrybos priemonė neformaliajame ir formaliąjame vaikų ugdyme“, Artūras Gaulias, Kristijonas Vasiliauskas.

11.00 val. – 11.25 val. Kavos pertrauka.

11.30 val. – 12.30 val. „Robotikos technologijomis grįsta mokymosi metodika ir rekomendacijos“, Dr. Svetlana Kubilinskienė ir Artūras Gaulia.

12.30 val. – 13.00 „Metodikos ekspertiniai vertinimai“, prof. Vytenis Sinkevičius.

13.00 val. – 14.00 val. Pietūs.

14.00 val. – 14.30 val. „Gerosios praktikos vadovo pristatymas“, Dr. Svetlana Kubilinskienė ir Kristijonas Vasiliauskas.

14.30 val. – 15.00 val. „Metodikos bandymų tyrimų ir išvadų pristatymas“,  Dr. Inga Žilinskienė.

15.00 val. – 15.30 val. Diskusija, klausimai, atsakymai. Moderuoja Artūras Gaulia.

15.30 val. – 16.00 val. Bendravimas prie kavos puodelio.

Organizatoriai:
VšĮ „Robotikos Akademija”, First Scandinavia Partner AS (Norvegija), Vilniaus Baltupių progimnazija, Vilniaus pramonės ir verslo asociacija.

Daugiau informacijos galima rasti projekto tinklapyje: http://robotikosakademija.lt/projektai/

Kviečiame į tarptautinę konferenciją

„Robotika švietime ir STEM mokslų srityje“

Konferencijos laikas: 2016.09.05 – 2016.09.09
Konferencijos vieta: Visorių informacinių technologijų parkas, Mokslininkų g. 2A, Vilnius

VšĮ „Robotikos akademija“ įgyvendina projektą „UGDYMO METODŲ ATITIKTIS STEM GEBĖJIMŲ PLĖTOTEI“, projekto kodas NR. EEE-LT08-ŠM-01-K-02-026.
Projekto metu yra numatyta surengti penkių dienų tarptautinę konferenciją „Robotika švietime ir STEM mokslų srityje“. Ši praktinė 5-ių dienų konferencija yra skirta visoms suinteresuotoms šalims, kurioms rūpi STEM metodų sklaida ir įgyvendinimas Lietuvoje. Dalyvauti konferencijoje galima skirtingomis dienomis, pasirenkant labiausiai dominančią temą (vietų skaičių ribotas).

Konferencijos tikslas – supažindinti švietimo ir savivaldybių įstaigų atstovus su STEM plėtros modeliais (Norvegijos pavyzdys), taip pat mokytojus ir mokinius su robotikos technologijomis kaip mokymo(si) priemone, siekiant įtraukti mokinius į mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos sritis (STEM), naudojant inžinierinio darbo principus ir metodus, praktiškai išbandant mokymosi metodiką.

Rugsėjo 5-6 dienomis kviečiami dalyvauti progimnazijų, gimnazijų, mokyklų vadovai, švietimo įstaigų ir savivaldybių atstovai. Dvi dienas konferencijos metu vyks tarptautinio eksperto Stian Elstad (First Scandinavia Partner AS (Norvegija)) mokymai apie veikiančio Norvegijoje STEM centrų tinklo atsiradimą, vystymą ir plėtrą. Sužinosite kokie STEM veiklos modeliai yra sukurti ir kaip jie praktiškai taikomi.
Renginys nemokamas. Dalyvių kelionės išlaidos nekompensuojamos. Dalyviams bus išduodami pažymėjimai. Registracija internetu iki 2016.09.02 dienos.

Rugsėjo 7-8 dienomis kviečiami dalyvauti mokytojai.
Konferencijos dalyviams bus pristatytas projekto metu sukurtas ROBOTIKOS TECHNOLOGIJOMIS GRĮSTAS STEM MOKSLŲ MOKYMOSI GEROSIOS PRAKTIKOS VADOVAS ir ROBOTIKOS TECHNOLOGIJOMIS GRĮSTA MOKYMOSI METODIKA.
Per dvi dienas ekspertai iš Lietuvos, remiantis parengta robotika grįsta mokymosi metodika, supažindins su praktiniais robotikos technologijų taikymais, skirtais progimnazijų moksleiviams, siekiant įtraukti mokinius į mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos sritis (STEM). Dalyviai išmoks konstruoti sudėtingas robotų konstrukcijas ir programuoti robotus, kurti savo dalyko (STEM srities) pamokos planus, taikant robotikos technologijas.
Bendra trukmė – 16 val. Renginys nemokamas. Dalyvių kelionės išlaidos nekompensuojamos. Dalyviams bus išduodami pažymėjimai. Registracija internetu iki 2016.09.02 dienos.
Rugsėjo 9 dieną Vilniaus Baltupių progimnazijos moksleiviai ir mokytojai dalyvaus eksperimentinėse STEM pamokose, kurias galima integruoti į formalųjį švietimą.

Tarptautinės konferencijos „Robotika švietime ir STEM mokslų srityje“ programa

Rugsėjo 5 d. Pirmadienis. Visorių informacinių technologijų parkas, Mokslininkų g. 2A, Vilnius

Dalyviams bus pristatytas Norvegijos STEM centrų tinklas
Registracija: užpildžius anketą
Numatomas sinchroninis vertimas anglų – lietuvių kalbomis.

9.00 val. Dalyvių registracija.
9.30 val. – 11.00 val. Newton pristatymas (Stian Elstad):

– 16 metų patirtis STEM srityje
– Newton koncepcija ir turinys
– Newton tinklas Skandinavijoje
– Newton online STEM mokymosi sistema

11.00 val. – 11.25 val. Kavos pertrauka
11.30 val. – 13.00 val. Newton STEM centrų pristatymas (Stian Elstad)

– Newton Flight Academy
– Newton Energy Room
– Newton Agriculture room

13.00 val. – 14.00 val. Pietūs
14.00 val. – 15.30 val. Newton modulių pristatymas/dirbtuvė (Stian Elstad ir “Robotikos Akademija”)
15.30 val. – 15.55 val. Kavos pertrauka
16.00 val. – 17.30 val. Newton modulių pristatymas/dirbtuvė /diskusija (Stian Elstad ir “Robotikos Akademija”)

Rugsėjo 6 d. Antradienis. Visorių informacinių technologijų parkas, Mokslininkų g. 2A, Vilnius

Dalyviams bus pristatytas Norvegijos techninės kūrybos neformalaus ugdymo sistema
Registracija: užpildžius anketą
Numatomas sinchroninis vertimas anglų – lietuvių kalbomis.

9.00 val. Dalyvių registracija.
9.30 val. – 11.00 val. First Scandinavia pristatymas (Stian Elstad) :

– 16 metų patirtis STEM srityje
– FIRST Scandinavia nuo koncepcijos iki tarptautinio tinklo

11.00 val. – 11.25 val. Kavos pertrauka
11.30 val. – 13.00 val. FIRST LEGO League pristatymas (Stian Elstad):

– FLL koncepcija
– FLL Skandinavijos istorija 2001- 2016
– FLL neformalaus ugdymo sistema
– FLL Skandinavijos tinklas

13.00 val. – 14.00 val. Pietūs
14.00 val. – 15.30 val. 2016 metų FLL pristatymas/dirbtuvė (Stian Elstad & “Robotikos Akademija”)
15.30 val. – 15.55 val. Kavos pertrauka
16.00 val. – 17.30 val. FLL dirbtuvė/dienos apibendrinimas/diskusija (Stian Elstad)

Rugsėjo 7 d. Trečiadienis. Visorių informacinių technologijų parkas, Mokslininkų g. 2A, Vilnius

Dalyviams bus pristatytas projekto metu sukurtas ROBOTIKOS TECHNOLOGIJOMIS GRĮSTAS STEM MOKSLŲ MOKYMOSI GEROSIOS PRAKTIKOS VADOVAS ir praktiniais robotikos technologijų taikymais, skirtais progimnazijų mokytojams, siekiant įtraukti mokinius į mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos sritis (STEM).
Registracija: užpildžius anketą

9.00 val. Dalyvių registracija.
9.30 val. – 11.00 val. Dr. Svetlanos Kubilinskienės ir Žygimanto Brazdžionio pranešimas apie gerosios praktikos vadovą.
11.00 val. – 11.25 val. Kavos pertrauka
11.30 val. – 13.00 val. Mokytojų mokymai – Įvadas į robotiką (Kristijonas Vasiliauskas)
13.00 val. – 14.00 val. Pietūs
14.00 val. – 15.30 val. Mokytojų mokymai – Robotikos mokymo priemonės ir metodikos (Kristijonas Vasiliauskas)
15.30 val. – 15.55 val. Kavos pertrauka
16.00 val. – 17.30 val. Mokytojų mokymai – Lego Mindstorm EV3 robotų konstravimas ir programavimas (Kristijonas Vasiliauskas)

Rugsėjo 8 d. Ketvirtadienis. Visorių informacinių technologijų parkas, Mokslininkų g. 2A, Vilnius

Dalyviams bus pristatytas projekto metu sukurta ROBOTIKOS TECHNOLOGIJOMIS GRĮSTA MOKYMOSI METODIKA ir ir praktiniais robotikos technologijų taikymais, skirtais progimnazijų mokytojams, siekiant įtraukti mokinius į mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos sritis (STEM).
Registracija: užpildžius anketą

9.00 val. Dalyvių registracija.
9.30 val. – 11.00 val. Dr., prof. Vytenio Sinkevičiaus pranešimas apie robotikos taikymo metodiką
11.00 val. – 11.25 val. Kavos pertrauka
11.30 val. – 13.00 val. Mokytojų mokymai – Robotikos pamokų kūrimas ir taikymas STEM mokyme (Kristijonas Vasiliauskas)
13.00 val. – 14.00 val. Pietūs
14.00 val. – 15.30 val. Almos Mikalauskienės pranešimas apie rekomendacijas metodikai ir užduočių atlikimas (Kristijonas Vasiliauskas, Artūras Gaulia). Darbas grupėse – dalyviai kuria realius projektus (pamokos planą), kurie bus naudojami ugdymo procese – Robotikos pamokos sukūrimas. Grupių darbų pristatymas.
15.30 val. – 15.55 val. Kavos pertrauka
16.00 val. – 17.30 val. Refleksija/diskusija (Kristijonas Vasiliauskas, Artūras Gaulia) ir dr. Ingos Žilinskienės apklausa dėl metodikos taikymo.

Rugsėjo 9 d. Penktadienis. Visorių informacinių technologijų parkas, Mokslininkų g. 2A, Vilnius

Vilniaus Baltupių progimnazijos moksleiviai ir mokytojai dalyvaus eksperimentinėse STEM pamokose, kurias galima integruoti į formalųjį švietimą.

9.00 val. Dalyvių registracija.
9.30 val. – 11.00 val. Bandomoji robotikos pamoka – Informatika/Matematika
11.00 val. – 11.25 val. Kavos pertrauka
11.30 val. – 13.00 val. Bandomoji robotikos pamoka – Moksliniai tyrimai
13.00 val. – 14.00 val. Pietūs
14.00 val. – 15.30 val. Bandomoji robotikos pamoka – Gamtos mokslai
15.30 val. – 15.55 val. Kavos pertrauka
16.00 val. – 17.30 val. Dr. Ingos Žilinskienės apklausa dėl metodikos taikymo ir rezultatų apibendrinimas

ORGANIZATORIAI:
VšĮ „Robotikos Akademija”, First Scandinavia Partner AS (Norvegija), Vilniaus Baltupių progimnazija, Vilniaus pramonės ir verslo asociacija.

Pasiteiravimui

Edmundas Žvirblis
VšĮ „Robotikos Akademija“
Mob. 8 686 55422
[email protected]

VšĮ “Robotikos akademija” kartu su partneriais įgyvendina projektą „UGDYMO METODŲ ATITIKTIS STEM GEBĖJIMŲ PLĖTOTEI“

Projekto pavadinimas: “Ugdymo metodų atitiktis STEM gebėjimų plėtotei”

Projekto kodas: EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-026

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2016.06.01 – 2016.09.30

Projekto tikslai:

  • Gerinti bendrojo ugdymo mokinių pasiekimus, modernizuojant techninių mokslų ugdymo turinį ir priemones ir tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją.
  • Gerinti bendradarbiavimą ir keitimąsi žiniomis tarp Lietuvos ir Norvegijos švietimo darbuotojų dirbančių STEM srityje, stiprinti jų gebėjimus ir sukurti STEM mokslų mokymosi gerosios praktikos vadovą.
  • Panaudoti norvegų pasiekimų tyrimų rezultatus tobulinant techninių mokslų ugdymo turinį ir procesą ir parengti Robotikos technologijomis grįstos mokymosi metodiką bendradarbiaujant su verslo ir bendrojo ugdymo patirtį turinčiais partneriais.

Projektas finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, programų ir projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisykles (https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas/eee-ir-norvegijos-fm/apie-programa.html).

Projekto rezultatų nauda:

Projekto metu, remiantis Norvegijos gerąja efektyvaus ugdymo turinio įgyvendinimo ir ugdymo proceso organizavimo metodikos taikymo praktika, bus siekiama plėtoti ir tobulinti bendrojo ugdymo pedagoginio personalo kompetencijas. Projekto metu, siekiant kuo platesnės žinių perdavimo ir mainų aprėpties bei poveikio, bus siekiama, jog kompetencijos būtų plėtojamos apimant kuo platesnį bendrųjų mokyklų tinklą. Planuojama, jog projekto metu bus ugdomos bendrųjų mokyklų iš skirtingų Lietuvos apskričių (iš kurių dalyviai atvyks į tarptautinę konferenciją) pedagoginio personalo kompetencijos, susijusios su STEAM mokslų srities žinių lavinimo gebėjimų vystymu, komunikacinių gebėjimų ugdymu, vaikų kūrybiškumo, bei savarankiškumo skatinimu. Įgytos kompetencijos padės pedagoginiam personalui ugdyti mokinių kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius.

Antrame projekto įgyvendinimo etape, remiantis įsisavinta efektyviu Norvegijos ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose metodika bei pritaikant įgytas pedagoginio personalo kompetencijas, susijusias su STEAM mokslų srities žinių lavinimo gebėjimų vystymu, komunikacinių gebėjimų ugdymu, vaikų kūrybiškumo, bei savarankiškumo skatinimu, bus organizuojama tarptautinė konferencija, kurioje dalyvaus bendrojo ugdymo mokyklų mokinių iš visos Lietuvos (10 apskričių).

Konferencijos metu techninės srities edukacinės programos metu mokiniai bus supažindinti su technikos naujovėmis ir ugdomas jų kūrybiškumas; bus mokomasi dalintis idėjomis ir jas įgyvendinti; puoselėti orumą, pagarbą ir profesionalumą. Jaunimas išmoks projektuoti, konstruoti ir programuoti robotus; kurti ir dirbti komandose dalyvaujant projektinėje veikloje; varžytis komandų aljansuose.

Abiejų projekto etapų veiklos bus nukreiptos į visos Lietuvos, bendrojo ugdymo mokyklas, plėtojant pedagoginio personalo kompetencijas, modernizuojant ugdymo turinį ir gerinant mokinių pasiekimus, suteikiant galimybę pasinaudoti projekto rezultatais visos Lietuvos mokykloms. Projektų rezultatai bus nukreipti į plačią tikslinės grupės apimtį skirtinguose Lietuvos apskrityse, kas leis užtikrinti projektų rezultatų naudą nacionaliniu mastu.

Projekto pareiškėjas VšĮ “Robotikos akademija” (http://www.robotikosakademija.lt/):

„Robotikos Akademija“ – neformalaus ugdymo viešoji įstaiga, veiklą pradėjusi 2013 metais. Nuo to laiko ji organizuoja smagius robotikos renginius, motyvuojančius būrelius, edukacijas, stovyklas ir varžybas, rengia mokytojus – būsimus būrelių vadovus. Pasitelkę inovatyvią LEGO Education metodiką ir priemones LEGO MINDSTORMS robotus kuriame programas, kurių tikslas – atnaujinti ir modernizuoti STEM (science, technology, engineering and mathematics) mokymosi procesą, padaryti jį spalvingesnį ir patrauklesnį!

„Robotikos Akademija“ jau trečius metus sėkmingai įvykdė ir toliau plečia robotikos varžybų sistemą – FIRST (For Inspiration and Recognition of science and Technology). Lietuvoje toks judėjimas pavadintas ROBOTIADA. 2015 m. gegužės 22 dieną vykusi ROBOTIADA pritraukė daugiau nei 100 komandų, 2000 švietimo atstovų, tėvelių, mokinių, studentų, savanorių, įmonių atstovų – tam, kad įvyktų išradėjų sąskrydis ir susiburtų inžinerijos profesionalų ir fanų bendruomenė.

„Robotikos akademija“ yra adaptavusi ir pritaikiusi Lietuvai inovatyvią LEGO Education metodiką.

Šiuo metu populiariausios ir sparčiai plintančios varžybos – FIRST LEGO League (vaikams nuo 9 iki 16 metų). Būtent joms ir skiriamas didžiausias dėmesys. FLL varžybose dalyvauja komandos iš daugiau nei 15 savivaldybių. 2015 metais suorganizuotos 4 regioninės ir vienos finalinės varžybos. Apmokyta virš 50 mokytojų, kurie sėkmingai tęsia darbus ir dalyvauja varžybose su komandomis. Dalyvių skaičius kasmet auga, tad reikalinga stabili sistema, konstruktyvi metodinė medžiaga, organizavimo gairės, o taip pat ir specialistai, administratoriai, vietiniai renginių organizatoriai – komunikacijai su dalyviais.

Projekto partneris FIRST Scandinavia Partner AS (http://www.fspartner.no/):

FIRST Scandinavia Partner AS pasirinktas projekto partneriu dėl savo didelės patirties kuriant ir diegiant STEM mokslų mokymosi metodikas, kuriant Newton klases visoje Norvegijoje. FIRST Scandinavia Partner AS yra sukūręs įvairių metodikų ir koncepcijų kaip mokyti technologijų, gamtos mokslų, informatikos, technologijų ir matematikos, turi tarptautinę komandą ir ilgametę patirtį šioje srityje. Norvegijos partnerių FIRST Scandinavia Partner AS tikslas yra mokyti vaikus ir skatinti juos domėtis STEM mokslais. Jie turi ilgametę patirtį ir yra vieni STEM pradininkų kuriant Norvegijoje Newton klases (angl. Newton rooms) bei STEM mokslų infrastruktūra. Nuo 2000 metų jie yra sukūrę ir patobulinę ne vieną metodologiją. FIRST Scandinavia Partner AS vykdo projektus daugiau nei 65-iuose Norvegijos miestuose. Jie organizuoja renginius, vykdo projektus ir mokymus ne tik Norvegijoje, bet ir Japonijoje, Turkijoje, Rusijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir kitose valstybėse. Jie yra oficialus FLL (first Lego league) ir Newton koncepcijomis paremtų produktų ir paslaugų teikėjas. Projekto partneris projekto metu perduos gerąją patirtį, supažindins su Norvegijos švietimo sistema ir robotikos taikymu, padės suorganizuoti vizitą į Norvegiją, partnerio atstovas ves mokymus Lietuvos švietimo darbuotuojams.

Projekto partneris Vilniaus Baltupių progimnazija (http://www.baltupiuprogimnazija.vilnius.lm.lt/):

„Baltupių progimnazija“, būdama viena pažangiausių Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklų, mokykloje ne tik turi robotikos būrelį, kurio metu mokinius supažindina su naujausiomis technologijomis, tačiau šiuos metodus integruoja ir į ugdymo procesą. „Baltupių progimnazija“ turėdama patirtį robotikos srityje jau yra įvertinusi, kad STEM mokslų (technologijų, gamtos mokslų, informatikos, technologijų ir matematikos) mokymuisi galimybė panaudoti pamokose gautas teorines žinias praktikoje (konstruojant robotus) ne tik gerina šių žinių įsisavinimą, tačiau ir motyvuoja mokinius daug daugiau domėtis ir gilintis. Šie empiriniai pastebėjimai skatina nuodugniau tirti robotikos įtaką STEM mokslų mokymuisi.

2015 metais progimnazija, viena iš 7 Lietuvos mokyklų, vienintelė iš Vilniaus apskrities mokyklų, įtraukta į išskirtinį „Šiuolaikinių erdvių“ kūrimo projektą; skirta daugiau nei 300 000 eurų; projektavimo darbai prasidės 2016 m. sausio mėnesį; darbai bus vykdomi 2017 metais.

Vilniaus Baltupių progimnazija konsultuos dėl parengtų dokumentų atitikties bendrajam ugdymui ir praktinio robotikos taikymo pamokose.

Projekto partneris „Vilniaus pramonės ir verslo asociacija“ (http://vpva.lt/):

Asociacija įregistruota 1996 metais, jungia Vilniaus krašto įvairių pramonės šakų įmonių,  verslo krypčių įstaigų, paslaugų ir konsultacinių firmų. Asociacija yra akredituota švietimo institucija.

„Vilniaus pramonės ir verslo asociacija“ yra viena aktyviausiai dalyvaujančių asociacijų Lietuvoje. Asociacija nuolat dalyvauja profesinių mokyklų kompetencijų vertinimą, yra parengusi ne vieną modulinę profesinio mokymo programą Kvalifikacijų ir profesinio mokymo centro užsakymu, tad puikiai supranta ne tik verslo poreikius bei techniškųjų mokslų specialistų trūkumo mąstą ir problematiką, tačiau artimai bendradarbiauja su švietimo įstaigomis (tiek bendrojo ugdymo, tiek profesinėmis mokyklomis) ir puikiai žino, kokias kompetencijas moksleiviai turėtų ugdyti, kad ateityje galėtų sėkmingai integruotis į darbo rinką. Asociacija prisidės įtraukdama verslo atstovus į gerosios praktikos vadovo rengimą, padės pritaikyti STEM mokslų mokymosi metodiką aktualią darbo rinkai bei sukurti užduotis, kurios būtų realūs verslo atvejai (problemos) ir padės ateityje mokiniams tinkamiau pritaikyti įgytas žinias.

Short project description in English:

Currently, young people are surrounded by extremely fast-evolving technological environment that fosters good but insufficient user – creator. Science, technology, engineering and mathematics has lack of specialists and it is currently a significant problem throughout Europe. In Lithuania maths, nature, technology and engineering sciences also do not attract a sufficient number of individuals: 46.4% of all students in universities prefer social science, and vocational schools leading the personal services studies.

Most of the young unemployed are graduates of social sciences (Eurostat, 2011).

STEM subjects incentive problem starts at school: according to international indicators, Lithuania STEM students’ achievement significantly lower than the world average, and the same things the country of pupils assessed as severe, dry and uninteresting (fights, 2015). Exact and natural things is a theoretical training in schools, lack of practical theory of adaptation and understanding how this knowledge can be adapted to everyday life. Poor interest in the school due to low enrollment in STEM subjects and the number of potential shortages in the labor market, namely the demand for workers in these professions is growing relentlessly. In Europe the various ways the exact things to upgrade education and popularize them, but their impact on student learning and interest in the outcome is different. Therefore, in order to best effect, it is necessary to take into account the good practices of foreign and assessment of the situation in Lithuania STEM fields offer labor market tailor-made solutions. The float to achieve the project will be developed in robotics technology-based STEM learning good practice guide, which will draw on the experience of the Norwegian partners.

Project applicant  “Robotics Academy” has the greatest experience of Lithuania in the field of robotics activities. They will be delivered through experienced partners – Baltupiai progymnasium, Vilnius Industry and Business Association and partners from Norway FIRST Scandinavia Partner AS. Using the developed guides to good practice will be developed in robotics technology based learning methodology. The budget of partners is 0 Eur in this Project.

Kontaktai pasiteiravimui:

Edmundas Žvirblis, tel.: (8-5) 2526213, el. paštas: [email protected]

VšĮ. „Robotikos Akademija“ | J. Jasinskio 16F, LT-01112 Vilnius  
Tel. (8-5) 2526212 | 
[email protected]
| įmonės kodas: 303015010