Vykdomi projektai

E. komercijos modelio diegimas VšĮ „Robotikos akademijoje"

VšĮ „Robotikos akademija“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0857 „E. komercijos modelio diegimas VšĮ „Robotikos akademija“. Bendra projekto vertė – 62 330,00 Eur, iš kurių 46 747,50 Eur sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

VšĮ Robotikos akademija - sparčiausiai auganti neformalaus ugdymo įstaiga, šiuo metu Lietuvoje esanti didžiausia neformaliojo ugdymo įstaiga pagal darbuotojų skaičių, vaikų, lankančių užsiėmimus skaičių bei įstaigų, kuriose dirbama, skaičių. 2013 metais įkurta VšĮ Robotikos akademija startavo su 50 vaikų grupe, o 2020 metais šis skaičius jau siekia 6900 kiekvieną savaitę užsiėmimus lankančių vaikų.

Įmonė siekia teikti aukščiausios kokybės paslaugas bei pasiūlyti sprendimus, apimančius įvairaus dydžio projektus. Vienos labiausiai besiplečiančių įmonės paslaugų - tai nuotolinio mokymosi paslaugos.

Robotikos akademijos turi savo sukurta valdymo programą, kurioje žymimas ir sekamas lankomumas, grupės, administruojami mokytojai ir jų pamokos, matomi veiklos rodikliai ir efektyvumas.

Įmonė, siekdama padidinti konkurencingumą, pritraukti daugiau klientų ir efektyviau juos aptarnauti, nusprendė sukurti el. prekybos platformą, orientuotą į online produktą, kuria galės naudotis tiek Lietuvos, tiek užsienio vartotojai. Naujas platformos dizainas, aprašymai įvairiomis kalbomis leis pasiekti daugiau vaikų ir sparčiau plėsti online produkto pasiekiamumą, rinkas ir pardavimus.

Šis projektas inovatyvus tuo, kad bus kuriama elektroninės prekybos platforma, panaudojant pažangiausias informacines technologijas, suteikiančias naujas galimybes inovatyviam produktų pardavimui.

Įgyvendintas projektas leis įmonei efektyviau pardavinėti savo produktus, užtikrins greitesnį ir kokybiškesnį klientų aptarnavimą, sutrumpėjęs produktų pardavimo laikas leis aptarnauti daugiau klientų, tai užtikrins įmonės pajamų augimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2022 m. vasario mėn. iki 2023 m. vasario mėn.

Išmani personalizuota vaikų ir jaunimo ugdymo sistema

VšĮ ,,Robotikos akademija“ kartu su projekto partneriu MB ,,Šviesūs projektai“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0074 „Išmani personalizuota vaikų ir jaunimo ugdymo sistema“. Bendra projekto vertė – 742.835,37 Eur, iš kurių 555.387,21 Eur sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų Covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto metu bus kuriama Išmanioji personalizuota vaikų ir jaunimo ugdymo sistema.

VšĮ ,,Robotikos akademija“ inicijuoja projektą, kurio metu siekia sukurti išmaniąją personalizuotą vaikų ir jaunimo ugdymo sistemą.

Perėjimas prie globalios žinių ekonomikos, aktyvios pasaulio skaitmenizacijos ir informacinių technologijų integravimas visuose gyvenimo dalyse, tame tarpe ir mokymesi suponuoja išmanių e-platformų kūrimo ir taikymo ugdymo sistemose poreikį. Efektyvinti švietimo įstaigų darbą iš esmės galima papildant švietimo sistemą moderniomis informacinėmis technologijomis, kurios leistų personalizuoti kiekvieno mokinio mokymosi pasiekimus, automatizuoti mokymosi rezultatų sekimą ir pagal tai generuoti personalizuotas užduotis.

Šio projekto tikslas – sukurti Išmaniąją personalizuotą vaikų ir jaunimo ugdymo sistemą. Sistema bus grįsta mišria mokymosi (blended learning) koncepcija, kuri integruoja tradicinius mokymosi metodus su mokymusi online, savarankišką mokymąsi ir mokymąsi su mokytoju,

individualų bei komandinį mokymąsi. Tai įgalina sinergijos efektą mokymosi procese, kai nepriklausomai nuo įgyjamų dalykinių kompetencijų pobūdžio (pvz., anglų kalba, robotika ar kt.) siekiama ugdyti ir socialines kompetencijas, kurios yra kritinės Z ir A kartoms. Skirtingų mokymosi metodų derinimas bus pagrįstas besimokančiųjų mokymosi stiliaus preferencijomis ir žaidėjo tipu, nuo kurio priklauso, kokius mokymosi metodus tikslinga taikyti besimokančiajam, siekiant jo įsitraukimo į mokymosi procesą. Mokymosi stilius ir žaidėjo tipas bus nustatomas kiekvienam vaikui ar jaunuoliui individualiai, atliekant testą ir formuojant būtent jam labiausiai tinkančią ir geriausius mokymosi rezultatus leidžiančią pasiekti personalizuotą mokymo programą. Mokymosi eigoje galimos korekcijos, pasitelkiant DI, kuris įvertins ir mokymosi pažangą, ir, priklausomai nuo rezultatų dinamikos, koreguos mokymosi metodus. Šios ambicingos ugdymo sistemos sukūrimą įgalina turimos žinios ir moksliniams neapibrėžtumams išspręsti numatyti moksliniai tyrimai sociopsichologinio asmenybės vertinimo, mokymosi stilių, žaidybinimo, dirbtiniu intelekto ir mašininio mokymosi srityse. Projekto metu sukurtas produktas leis mokymo įstaigoms neatsilikti nuo besikeičiančių technologijų, kurti ir vystyti modernias mokymosi strategijas, trumpinti ir efektyvinti mokymosi procesą, atliepti Z ir A kartų poreikius. Personalizuotą vaikų ir jaunimo ugdymo sistemą numatoma platinti Lietuvos ir Europos Sąjungos rinkose.

Projekto veiklas numatyta užbaigti 2023-05-31.

Robotikos akademija paslaugų plėtra modernizuojant neformaliojo švietimo bazę

VšĮ Robotikos akademija įgyvendina projektą Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-01-0016 „VšĮ Robotikos akademija paslaugų plėtra modernizuojant neformaliojo švietimo bazę“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Bendra projekto vertė – 319.570,80 Eur.

Iš projekto lėšų įstaiga planuoja įsigyti naujas mokymo priemones – robotikos komplektus, planšetinius kompiuterius, kurie bus naudojami robotikos mokymosi klasėse.

VšĮ Robotikos akademija ketina atnaujinti neformalaus švietimo mokymosi bazę, įsigyjant modernią robotikos įrangą, kurią sudaro kompiuterinė ir robotikos įranga bei adaptuos šias priemones neformalaus švietimo veiklai, kuri užtikrins efektyvesnį robotikos mokymąsi mokyklinio amžiaus vaikams. Tokiu būdu bus užtikrinamas kokybiškesnis neformalaus švietimo paslaugų teikimas.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram